มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
ReadyPlanet.com


สอบถามราคารับซื้อรถผ่านทางไลน์


มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการมรดกโลกได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ ซึ่งในปีนี้ทั้งหมดรวม 19 แห่ง ด้วยกัน แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 14 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง
       
       สำหรับทวีปเอเชียเรานั้น ปีนี้มีสถานที่สำคัญได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกมากที่สุดถึง 8 แห่ง นับเป็นจำนวนที่มากกว่าทวีปอื่นๆ อีกทั้งโบราณสถานแห่งเมืองแกซอง ประเทศเกาหลีเหนือ ยังได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งสื่อให้เห็นได้ว่า ทางคณะกรรมการมรดกโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และรักษาโบราณ สถานมากกว่าความตึงเครียดทางการเมือง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน
       
       และนี่ก็คือมรดกโลกใหม่ทั้ง 8 แห่งในเอเชีย ซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีเสน่ห์และความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป ดังนี้
“ภูเขาไฟฟูจิ” (Fuji-san) ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านรูปทรงที่สวยงามสมบูรณ์แบบ ซึ่งได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีนี้ ภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่จดจำมากที่สุดแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว โดยยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและกวี ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกได้จัดให้สถานที่แห่งนี้อยู่ในประเภทมรดกโลกทาง “วัฒนธรรม” แทนที่จะเป็นทางมรดกโลกทาง “ธรรมชาติ” โดยมีเหตุผลว่า “ความน่าเกรงขามของรูปทรงมหึมาของภูเขาไฟฟูจิและการปะทุของภูเขาไฟเป็นพักๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ยังได้ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เชื่อมโยง กับลัทธิชินโตเข้ากับศาสนาพุทธ เป็นการรวมผู้คนเข้ากับวัฒนธรรม”
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
ภูเขาไฟฟูจิ ( ภาพจาก somsiritour.com )
 “เมืองแกซอง” (Historic Monuments and Sites in Kaesong) ประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรโครยอ (Koryo) ที่ได้รวมคาบสมุทรเกาหลีเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อในอดีต ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลว่า “เมืองแกซองแห่งนี้ได้รวมเอาคุณค่าหลายด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านวัฒนธรรม ด้านปรัชญา และด้านจิตวิญญาณ ของอาณาจักรแห่งนี้ไว้ในที่เดียวกัน” โดยรวมโบราณสถานต่างๆ ภายในเมืองได้แก่ หลุมศพของเชื้อพระวงศ์ กำแพงป้อมปราการ และโรงเรียนเก่าแก่อายุ 700 เมืองแกซองนี้ นับเป็นโบราณสถานแห่งที่ 2 ของเกาหลีเหนือที่ได้รับการจดทะเบียน โดยก่อนหน้านี้สุสานโบราณของอาณาจักรโคกูริยอ ได้ถูกจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งแรกของเกาหลีเหนือเมื่อปี 2004
 
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
โบราณสถาน ”เมืองแกซอง” ประเทศเกาหลีเหนือ ( ภาพจาก CNN )
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
สุสานหลวงพระเจ้าคงมิน ( ภาพจาก whatsonxiamen.com )
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
โรงเรียน ซองกยองกวาน (ภาพจาก latimes.com )
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
ป้อมปราการ มันวอลเด ( ภาพจาก scmp.com )
"ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี” (Hani Rice Terraces) ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกเขตหงเหอ เมืองหยวนหยาง มณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม ซ่อนเร้นกลิ่นอายวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวจีนพื้นถิ่น โดยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติลำดับที่ 31 ทำให้ปัจจุบันจีนมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 45 แห่ง
 
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี ( ภาพจาก China.org )
“เทือกเขาเทียนซาน” (Tian Shan Mountain Range) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยเทือกเขาเทียนซานแห่งนี้ มีชื่อเสียงในด้านวิวทิวทัศน์ของยอดเขาหิมะปกคลุมที่สวยงาม ไล่เรียงลงมาถึงผืนทะเลทรายและทุ่งหญ้าที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการปศุสัตว์ของประชาชนในท้องถิ่น
 
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
เทือกเขาเทียนซาน (nativeforeignermag.com ) 
“ป้อมปราการฮิลล์ ฟอร์ตส” (Hill Forts of Rajasthan) เมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชัยปุระ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อม ปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน ปีค.ศ. 1592 ปัจจุบันพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ประกอบด้วยพระตำหนักต่างๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 2013 นี้
 
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท  ( ภาพจาก thehindu.com )
“พระราชวังโกเลสตาน” (Golestan Palace) ประเทศอิหร่าน พระราชวังโกเลสตานหรือวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่มีตำหนักต่างๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นสวนดอกไม้ วังสวนกุหลาบแห่งนี้มีอาคารรูปลักษณ์โบราณและคลาสสิคแบบยุโรและเป็นสิ่งก่อ สร้างที่เก่าแก่มาก ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อคริสต์วรรษที่ 16 ปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกบ้านแขกเมืองมาจากต่างประเทศ ภายในพระราชวังตกแต่งด้วยหินอ่อน และห้องต่างๆ ได้ถูกนำมาพัฒนากลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดให้เข้าชม
 
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
พระราชวังโกเลสตาน ( ภาพจาก Iranreview.org )
“อุทยานแห่งชาติทาจิค” (Tajik National Park) ประเทศทาจิกิสถาน อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาปามิร์ ลึกเข้ามาในพื้นแผ่นดินแห่งทวีปเอเชีย ทางตะวันออกของประเทศทาจิกิสถาน เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของภูมิภาคเอเชียกลาง โดยมียอดที่สูงที่สุดชื่อ คอมมิวนิสต์พีก มีความสูง 7495 เมตร ลักษณะภูมิประเทศในอุทยานแห่งชาติทาจิคนั้นเป็นดินแดนที่มีลักษณะแตกต่างกัน ออกไปจากระดับความสูงของแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่ถูกคลุมไปด้วยก้อนหินและมีความลาดชันสูงมาก เป็นที่อยู่อาศัยของเสือดาวหิมะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หาพบยาก
 
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
อุทยานแห่งชาติทาจิค ( ภาพจาก latimes.com )
"เขตโบราณสถานอัล ซูบาเราะห์" (Al Zubarah Archaeological Site) ประเทศกาตาร์ โบราณสถานแห่งนี้เป็นซากเมืองร้างและตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศ ทิศตะวันตกของคาบสมุทรกาตาร์ในเขตเทศบาลเมืองอัชชะมาล เป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดของกาตาร์ถูกก่อตั้งโดยพ่อค้าจากคูเวต เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งเมือง แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อของเหล่าพ่อค้าที่มาจากมหาสมุทรอินเดียที่ต้องการ เดินทางเข้ามายังคาบสมุทรอาหรับ โดยเป็นศูนย์กลางการค้าในศตวรรษที่ 18 ตอนปลาย
 
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน : เก็บมาฝากจากรับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้าน
เขตโบราณสถานอัล ซูบาเราะห์ ( ภาพจาก Wikipedia )
นอกจากทวีปเอเชียแล้ว ทวีปอื่นๆที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่มีดังนี้
       
       ทวีปยุโรปได้ไป 6 แห่ง คือ
       เมืองโบราณเทาริค เชอร์โซเนส (Ancient City of Tauric Chersonese and its Chora) : ยูเครน
       วนอุทยาน แบร์กพาร์ค วิลเฮล์มสเฮอเฮ่อ(Bergpark Wilhelmshöhe) : เยอรมนี
       เมดิซี วิลลาส์ แอนด์ การ์เดน(Medici Villas and Gardens in Tuscany) : อิตาลี
       ภูเขาไฟเอตนา(Mount Etna): อิตาลี(ธรรมชาติ)
       มหาวิทยาลัยโกอิมบรา(University of Coimbra - Alta and Sofia) : โปรตุเกส
       และ กลุ่มโบสถ์ไม้เซอร์ควาส(Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine) โปแลนด์ ร่วมกับ ยูเครน
       
       ทวีปอัฟริกาได้ 2 แห่ง ได้แก่
       ศูนย์ประวัติศาสตร์อากาเดซ(Historic Centre of Agadez) : ไนเจอร์
       ทะเลทรายนามิบ(Namib Sand Sea) : นามิเบีย(ธรรมชาติ)
       
       ทวีปอเมริกาได้ 2 แห่ง คือ
       เรด เบย์ บาสก์ เวลลิง สเตชั่น(Red Bay Basque Whaling Station) : แคนาดา
       ปล่องภูเขาไฟเอล ปินากาเต (El Pinacate and Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve) : เม็กซิโก(ธรรมชาติ)
       
       ภูมิภาคโอเชียนเนียได้ 1 แห่ง ได้แก่
       เมืองท่าประวัติศาสตร์เลวูกา(Levuka Historical Port Town) : ฟิจิ
 
 

 
เก็บมาฝาก

ท่องเที่ยว 9 สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า
ทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมืองฮัลล์ชตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยติดอับดับโลก
ทะเลอารัล ทะเลสาบที่กำลังสูญหาย
จางเจียเจี้ย หุบเขาแพนดอร่าแห่งอวตาร
อาร์เมเนีย ดินแดนอารามในหุบเขา
คอสตาริกา ทะเลสวยงาม สวรรค์ของนักโต้คลื่น
ไบคาล ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก
คัปปาโดเจีย นครใต้พิภพ!
อูราล แคว้นแห่งเทือกเขา และที่สุดท้ายของโรมานอฟ
อุกกาบาตระเบิดเหนือฟ้ารัสเซีย
ดาวพุธก็มีน้ำแข็ง
กาลครั้งหนึ่ง โลกอาจเคยมีดวงจันทร์สองดวง
มหัศจรรย์ เบอร์มิวด้า มากกว่าปริศนาสามเหลี่ยม
เกาะโอกะชิมะ ภูเขาไฟซ้อนภูเขาไฟ
เจิ้งเหอ แม่ทัพเรือผู้ยิ่งใหญ่
ภาพสวยๆจากฮับเบิล
พายุสุริยะจะทำให้โลกแตกจริงเหรอ???
โลกสวยๆยามค่ำคืน
เทวรูปโบราณที่ “นาซี” พบทำมาจาก “อุกกาบาต”
ขนหินก้อนใหญ่มากมายไปสร้าง “นครวัด” ได้อย่างไร?
ดาวเบเทลจุสจะระเบิด จริงหรือ?
3 x 8 = ????????
แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล