รับซื้อรถ - เก็บมาฝาก - lake toba
ReadyPlanet.com


สอบถามราคารับซื้อรถผ่านทางไลน์


ทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

ภาพถ่ายมุมกว้างของทะเลสาบโทบา ทีมา wikipedia.com

ทะเลสาบโทบา (Lake Toba)  อยู่บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศใต้ของเมืองเมดาน (Medan) ราว 160 กิโลเมตร ตัวทะเลสาบมีความยาว 100 กิโลเมตร กว้าง 33 กิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 505 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้ มีเกาะขนาดใหญ่ ชื่อซาโมซีร์ (Samosir)อยู่ตรงกลางทะเลสาบ และมีเมืองปาราปัต ( Parapat ) เป็นเมืองท่องเที่ยวริมชายฝั่ง 

ทะเลสาบโทบาเป็นทะเลสาบที่เกิดในบริเวณหลุมยุบที่เกิดจากการระเบิดของ supervolcano อาจจะกล่าวได้ว่า ทะเลสาบโทบาเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเสห่น์ของทะเลสาบโทบาอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติที่ยังสะอาด อากาศสดชื่นบริสุทธิ์ถูกรายล้อมด้วยสีเขียวชะอุ่มของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นปกคลุม สร้างความรู้สึกได้ถึงความเป็นชนบทของวิถีชีวิตท้องถิ่น ความสวยงามของทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวที่กลายร่างมาจากภูเขาไฟที่เคยน่าสะพรึงกลัวและเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงที่สุดอันนึงมาก่อน 


รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

ภาพถ่ายดาวเทียมของทะเลสาบโทบา ที่มา wikipedia.com

นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าทะเลสาบโทบา เกิดภายหลังจากการระเบิดของ supervolcano เมื่อประมาณ 69,000-77,000 ปีก่อน การระเบิดของ supervolcano นั้นแตกต่างจากการระเบิดของภูเขาไฟทั่วไป แน่นอนว่ามันรุนแรงมากกว่าแรงระเบิดของภูเขาไฟธรรมดาหลายร้อยเท่า พ่นเถ้าถ่าน และก๊าซพิษจำนวนมหาศาลขึ้นไปปกคลุมในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกครั้งใหญ่


รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

ภาพถ่ายดาวเทียมของทะเลสาบโทบา ที่มา wikipedia.com

ภูเขาไฟโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นปล่องภูเขาไฟ การระเบิดจะเกิดจากการสะสมของหินละลาย (Magma)ใต้เปลือกโลก จำนวนมากและถูกแรงดันมหาศาลภายในโลกผลักดันให้ปะทุออกมาบนผิวโลก แต่สำหรับ Supervolcano นั้นมันซ่อนตัวอยู่ลึกใต้พื้นดินจึงทำให้ยากต่อการตรวจพบ แทนที่หินละลายเหล่านี้จะระเบิดออกมาที่ผิวโลก หินละลาย(Magma) เหล่านี้กลับสะสมกันก่อนเป็นเวลาหลายพันปีจนเกิดเป็นบ่อหินละลายขนาดยักษ์ (Magma chamber) ทับถมกันจนหนาหลายสิบกิโลเมตรอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก  ระหว่างนั้นมันจะดูดซับเอาก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ และ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ไว้  เมื่อสะสมนานนับพันปีก็จะเกิดแรงดันมหาศาล และในที่สุดก็เพียงพอที่จะปะทุอออกมาเหนือผิวโลกอย่างรุนแรง เถ้าถ่านภูเขาไฟจากการระเบิดจะขึ้นไปปกคลุมบรรยากาศ ก๊าซจำพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะสะท้อนแสงอาทิตย์ไม่ให้ตกลงมาสู่พื้นโลกได้เต็มที่ ทำให้อุณหภมิโลกลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์ ( nuclear winter )


รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

ภูเขาไฟทั่วไปและ supervolcano ที่มา วิชาการดอทคอม

ลาวาที่ทะลักออกมาด้วยความเร็วสูง และหมดไปอย่างรวดเร็ว การยุบตัวลงของโครงสร้างด้านในของแหล่ง Magma ในก้นหลุม (Magma chamber) ทำให้เปลือกโลกที่อยู่ข้างบนยุบตัวลงไป เกิดเป็นหลุมขนาดยักษ์ ซึ่งนักธรณีวิทยาเรียกหลุมที่เกิดจากการระเบิดของ Supervolcanoes ว่า Caldora และ เมื่อเกิดการระเบิดครั้งต่อๆมา ก็จะทำให้บริเวณด้านข้างภูเขาไฟยิ่งยุบตัว เมื่อมีฝนตกลงมาสายน้ำก็จะถูกกักขังไว้ในแอ่ง เมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายเป็นทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟ (Crater Lake) โดยลักษณะของ Caldera volcano จะมีลักษณะปากหลุมกว้างใหญ่เป็นวงกลม หรือเป็นหลุมแอ่งกระทะนักธรณีวิทยาพบว่าการเกิด Supervolcanoes มักจะเกิดในบริเวณที่เรียกว่า Subduction zone ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรกับแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป เคลื่อนที่เข้าชนกัน แผ่นเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรที่บางและมีความหนาแน่นสูงกว่าจะมุดตัวลงไปใต้ แผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปที่หนาและความหนาแน่นน้อยกว่าเช่น บริเวณชายฝังแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา และ บริเวณประเทศอินโดนิเชียเป็นต้น


รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

การเกิดหลุมของการระเบิดแบบ Supervolcano ที่มา วิชาการดอทคอม

การระเบิดที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทบา

นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าเมื่อประมาณ 69,000-77,000 ปี มาแล้ว ได้เกิดการระเบิดของ Super Volcano ในบริเวณที่เป็นทะเลสาบโทบาในปัจจุบัน  นับว่าการระเบิดครั้งนั้นเป็นมหันตภัยครั้งใหญ่ เพราะมันเต็มไปด้วยรุนแรงและยิ่งใหญ่น่าสะพรึ่งกลัว นักธรณีวิทยากำหนดค่าชี้วัดระดับความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟเป็นระดับ เรียกว่า Volcano Explosivity Index (VEI) เป็นสเกลตั้งแต่ 0-8 คือ จากไม่มีการระเบิดเลยจนถึงระดับการทำลายล้างสูงสุด แน่นอนว่า การระเบิดของภูเขาไฟโทบาได้ถูกจัดไว้ที่ระดับ 8 (described as "mega-colossal") จาก การเกิดระเบิดใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจึงทำให้เถ้าภูเขาไฟ และก๊าซกระจายไปยังซีกโลกเหนือและใต้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เชื่อกันว่าการระเบิดครั้งนั้นมีแรงดันมหาศาลทำให้ลาวาพุ่งไปไกลถึงภาคใต้ ของประเทศอินเดีย คิดเป็นระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร และกว่าจะพ่นลาวาออกมาจนกว่าจะมอดไปต้องใช้เวลานาน 6 ปี อีกทั้งยังทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลกตามมา เมื่อศึกษาหลักฐานจากชั้นหินใต้มหาสมุทรอินเดีย และแท่งน้ำแข็งจึงทำให้รู้ว่า จากการระเบิดในครั้งนั้น ได้ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกลดลง 3-3.5 degrees Celsius เกิดฤดูหนาวภูเขาไฟอย่างน้อย 6 ปี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างรุนแรงพืชและสัตว์มากมาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  มีการสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่ว่า การระเบิดของภูเขาไฟโทบาทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง

รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

เปรียบเทียบปริมาณของเถ้าถ่านภูเขาไฟ ที่มา วิชาการดอทคอม

ปริมาณ ของเถ้าถ่านภูเขาไฟที่ โทบาปล่อยออกมา คิดเป็นประมาณ 2800 ลูกบาศก์กิโลเมตร(2800 cubic km)  เทียบกับ Supervolcanoes ของ Yellowstone ซึ่งปะทุขึ้นเมือ 2 ล้านปีมาแล้ว นั้นปล่อยเถ้าถ่านออกมา 2500 ลูกบาศก์กิโลเมตร (2500 cubic km) จากหลักฐานที่มีอยู่ จึงเชื่อกันว่าโทบา คือการระเบิดครั้งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยขึ้นมาในโลกภายในระยะเวลา 25 ล้านปีที่ผ่านมา

เมื่อภูเขาไฟระเบิดจึงทำให้กรวยภูเขาไฟพัง ทลายลง เกิดเป็นแอ่งภูเขาขนาดใหญ่  และเมื่อผ่านการระเบิดมาอย่างยาวนาน จึงทำให้ปากปล่องขยายทั้งทางกว้างและลึกขึ้นเรื่อยๆ หินเหลวและก๊าซต่างๆที่สะสมอยู่ใน Magma chamber  เมื่อถูกพ่นออกมาจนหมด ภายในก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่และแผ่นดินเบื้องบนก็จะยุบตัวลงเข้าไป แทนที่พื้นที่ว่างดังกล่าว จนเกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่รองน้ำฝนที่ตกลงมาจนกลายเป็นทะเลปากปล่องภูเขาไฟ (Volcano crater) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการระเบิดของภูเขาไฟได้ทำให้เกิดทัศนียภาพของหน้าผาสูงถึง 500 เมตร กลางทะเลสาบจะมี samosir island  และมีทะเลสาบขนาดย่อมอยู่บนเกาะ samosir อีกต่อหนึ่ง

 

รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

 

รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba


รับซื้อรถ รถมือสอง- เก็บมาฝาก - lake toba

ทิวทัศน์ของทะเลสาบโทบา ที่มา wikipedia

ถึงแม้ว่าเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นจะนับได้ว่าเป็นมหันตภัยที่มีผลกระทบที่ร้ายแรงไปทั่วโลก แต่ในทุกๆเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็มักจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ด้วยเสมอ เหมือนกับที่มหันตภัยครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดทะเลสาบที่สวยงามและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อย่างทะเลสาบโทบา.....

ธนกฤต www.ksbusedcar.com

 
เก็บมาฝาก

ท่องเที่ยว 9 สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า
เมืองฮัลล์ชตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยติดอับดับโลก
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน
ทะเลอารัล ทะเลสาบที่กำลังสูญหาย
จางเจียเจี้ย หุบเขาแพนดอร่าแห่งอวตาร
อาร์เมเนีย ดินแดนอารามในหุบเขา
คอสตาริกา ทะเลสวยงาม สวรรค์ของนักโต้คลื่น
ไบคาล ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก
คัปปาโดเจีย นครใต้พิภพ!
อูราล แคว้นแห่งเทือกเขา และที่สุดท้ายของโรมานอฟ
อุกกาบาตระเบิดเหนือฟ้ารัสเซีย
ดาวพุธก็มีน้ำแข็ง
กาลครั้งหนึ่ง โลกอาจเคยมีดวงจันทร์สองดวง
มหัศจรรย์ เบอร์มิวด้า มากกว่าปริศนาสามเหลี่ยม
เกาะโอกะชิมะ ภูเขาไฟซ้อนภูเขาไฟ
เจิ้งเหอ แม่ทัพเรือผู้ยิ่งใหญ่
ภาพสวยๆจากฮับเบิล
พายุสุริยะจะทำให้โลกแตกจริงเหรอ???
โลกสวยๆยามค่ำคืน
เทวรูปโบราณที่ “นาซี” พบทำมาจาก “อุกกาบาต”
ขนหินก้อนใหญ่มากมายไปสร้าง “นครวัด” ได้อย่างไร?
ดาวเบเทลจุสจะระเบิด จริงหรือ?
3 x 8 = ????????
แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล