จางเจียเจี้ย หุบเขาแพนดอร่าแห่งอวตาร
ReadyPlanet.com


สอบถามราคารับซื้อรถผ่านทางไลน์


จางเจียเจี้ย หุบเขาแพนดอร่าแห่งอวตาร
หลังจากภาพยนต์เรื่อง อวตาร (Avatar) ออกฉายเมื่อปี พ.ศ.2552มิตรรักทั้งหลาย คงตื่นตากับสเปเชียล เอฟเฟค ขั้นเทพ เนรมิตรดาวแพนดอร่าได้ตื่นตา ตื่นใจคนดูเสียเหลือเกิน จนบางคนที่ได้ดูเบื้องหลังของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงได้รู้ว่า ดินแดนแห่งภูเขาลอยพื้นในภาพยนตร์ดังกล่าว นั้นมีจริงที่ อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
หลังจากภาพยนต์เรื่อง อวตาร (Avatar) ออกฉายเมื่อปี พ.ศ.2552มิตรรักทั้งหลาย คงตื่นตากับสเปเชียล เอฟเฟค ขั้นเทพ เนรมิตรดาวแพนดอร่าได้ตื่นตา ตื่นใจคนดูเสียเหลือเกิน จนบางคนที่ได้ดูเบื้องหลังของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงได้รู้ว่า ดินแดนแห่งภูเขาลอยพื้นในภาพยนตร์ดังกล่าว นั้นมีจริงที่ อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย สูงขึ้นฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด สะพานหินตามธรรมชาติ น้ำตก ถ้าใหญ่น้อยกว่า 40 แห่ง
 
จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีน ซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ และเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึง อีกทั้ง ชาวจางเจียเจี้ย ผู้ซึ่งรักในธรรมชาติ ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี

จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีน ซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ และเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึง อีกทั้ง ชาวจางเจียเจี้ย ผู้ซึ่งรักในธรรมชาติ ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
 

หุบเขาสองฝั่งยืนคุมเชิงกันงามแปลกตายิ่ง ผาสีแดงกับต้นไม้เขียวขจีทอดเงากลับหัวอยู่ในน้ำ ขณะเดินตามทางเล็กๆ ที่อยู่บริเวณ สองข้างธารน้ำ ให้ความเย็นสบาย ซึมซาบเข้าไปในหัวใจตลอดการเหยียบย่างไปบนสะพานไม้ บันไดหิน ชมปลาหลากสีเล่นน้ำ นอกจากภูเขา สายน้ำ และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้ว ถ้ำในบริเวณ จางเจียเจี้ย มีจำนวนมาก และขนาดใหญ่ ต่างมีเอกลักษณ์ และชื่อเรียกต่างกัน เช่น ถ้ำหวงหลงหรือถ้ำมังกร เหลือง ถ้ำกวนอิม ถ้ำเสี่ยงสุ่ย เป็นต้น ในบรรดาถ้ำเหล่านี้ ถ้ำหวงหลงหรือถ้ำมังกรเหลืองในหุบเขาสั่วซีมีความยาว 7.5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ แห่งหนึ่ง ธารน้ำสองสาย น้ำตกสามแห่ง สระน้ำ 4 แห่ง ห้องโถง 13 แห่งและมีระเบียง 96 สาย


หุบเขาสองฝั่งยืนคุมเชิงกันงามแปลกตายิ่ง ผาสีแดงกับต้นไม้เขียวขจีทอดเงากลับหัวอยู่ในน้ำ ขณะเดินตามทางเล็กๆ ที่อยู่บริเวณ สองข้างธารน้ำ ให้ความเย็นสบาย ซึมซาบเข้าไปในหัวใจตลอดการเหยียบย่างไปบนสะพานไม้ บันไดหิน ชมปลาหลากสีเล่นน้ำ นอกจากภูเขา สายน้ำ และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้ว ถ้ำในบริเวณ จางเจียเจี้ย มีจำนวนมาก และขนาดใหญ่ ต่างมีเอกลักษณ์ และชื่อเรียกต่างกัน เช่น ถ้ำหวงหลงหรือถ้ำมังกร เหลือง ถ้ำกวนอิม ถ้ำเสี่ยงสุ่ย เป็นต้น ในบรรดาถ้ำเหล่านี้ ถ้ำหวงหลงหรือถ้ำมังกรเหลืองในหุบเขาสั่วซีมีความยาว 7.5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ แห่งหนึ่ง ธารน้ำสองสาย น้ำตกสามแห่ง สระน้ำ 4 แห่ง ห้องโถง 13 แห่งและมีระเบียง 96 สาย
 
จางเจียเจี้ย ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์วิทยาไว้เป็นอย่างดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี้ยได้นำมาซึ่งความอุดม สมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืช และสัตว์นานาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้นเหมาะสมกับการเจริญ เติบโตของพืชพันธุ์ นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย

จางเจียเจี้ย ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์วิทยาไว้เป็นอย่างดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี้ยได้นำมาซึ่งความอุดม สมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืช และสัตว์นานาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้นเหมาะสมกับการเจริญ เติบโตของพืชพันธุ์ นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย
 
ธารน้ำแส้ทอง หรือ จินเปียน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในวนอุทยานจางเจียเจี้ย โดยมีความยาวทั้งหมด 8 กิโลเมตร และมีขุนเขารูปลักษณ์ตระการตากว่า 400 ลูก ก้าวหนึ่งมีวิวหนึ่ง วิวหนึ่งมีภาพหนึ่ง เป็นภาพที่ไม่ซ้ำกัน เดินท่องไปตามริมธารน้ำแส้ทอง สัมผัสอากาศเย็นสบายสดชื่น ทำให้กระปี้กระเปร่า

ธารน้ำแส้ทอง หรือ จินเปียน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในวนอุทยานจางเจียเจี้ย โดยมีความยาวทั้งหมด 8 กิโลเมตร และมีขุนเขารูปลักษณ์ตระการตากว่า 400 ลูก ก้าวหนึ่งมีวิวหนึ่ง วิวหนึ่งมีภาพหนึ่ง เป็นภาพที่ไม่ซ้ำกัน เดินท่องไปตามริมธารน้ำแส้ทอง สัมผัสอากาศเย็นสบายสดชื่น ทำให้กระปี้กระเปร่า
 
ธารน้ำแส้ทอง มีภูหินผาสูงจากพื้นกว่า 350 เมตร รูปลักษณ์ของหินผาลูกนี้เหมือนแส้ซึ่งเป็นอาวุธโบราณชนิดหนึ่ง จึงได้ชื่อว่า หินผาแส้ทอง เนื่องจากมีซิลิกอนไดอ็อกไซด์ ผสมอยู่ในเนื้อหิน เมื่อแสงแดดสาดส่อง จะมีแสงสะท้อนเป็นสีทอง

ธารน้ำแส้ทอง มีภูหินผาสูงจากพื้นกว่า 350 เมตร รูปลักษณ์ของหินผาลูกนี้เหมือนแส้ซึ่งเป็นอาวุธโบราณชนิดหนึ่ง จึงได้ชื่อว่า หินผาแส้ทอง เนื่องจากมีซิลิกอนไดอ็อกไซด์ ผสมอยู่ในเนื้อหิน เมื่อแสงแดดสาดส่อง จะมีแสงสะท้อนเป็นสีทอง
 
ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ บริเวณดังกล่าวเคยเป็นทะเลมาก่อน ต่อมา ด้วยอำนาจแสนวิเศษของธรรมชาติได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิประเทศ ที่มีเสาหินทราย และยอดเขาประหลาดที่พบเห็นได้ยากมากในธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างกลางยอดเขาแห่งนี้ ยังมีลำธาร น้ำตก สระน้ำคดเคี้ยววกไปวนมาอยู่เบื้องล่างของ หุบเขา และหน้าผาที่สูงชันชะโงกเงื้อมสลับกันไปมา ก่อให้เกิดถ้ำต่างๆ กว่า 40 แห่ง และสะพานหินธรรมชาติขนาดใหญ่อีก 2 สะพาน กระจายอยู่ทั่วอาณาบริเวณกว่า 360 ตารางกิโลเมตร
โดยมียอดเขาสูงเสียดฟ้า 3,103 ลูก ทั้งที่เป็นผาสูงชัน ยอดเขาสูง บางยอดเป็นที่ราบเรียบ ยอดเขาเหล่านี้ มีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนยอด เขาที่มีความสูงกว่า 400 เมตรขึ้นไป มีจำนวนกว่า 1,000 ลูกยอดเขาแหลมเล็กเหล่านี้ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนแผ่กระจายดั่งท้องทุ่งเสาหิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา รูปร่าง ของเสาหินทราย และยอดเขาบ้างก็มองดูคล้ายมนุษย์ บ้างก็คล้ายรูปสัตว์ บ้างก็เหมือนฉากกั้น บ้างก็เหมือนหน่อไม้ เพราะความประหลาดทางธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อเหล่าจิตรกรจีนมาเห็นเข้า แล้วประทับใจในความงาม จึงนำไปสร้างสรรค์ในผลงานของตน


โดยมียอดเขาสูงเสียดฟ้า 3,103 ลูก ทั้งที่เป็นผาสูงชัน ยอดเขาสูง บางยอดเป็นที่ราบเรียบ ยอดเขาเหล่านี้ มีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนยอด เขาที่มีความสูงกว่า 400 เมตรขึ้นไป มีจำนวนกว่า 1,000 ลูกยอดเขาแหลมเล็กเหล่านี้ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนแผ่กระจายดั่งท้องทุ่งเสาหิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา รูปร่าง ของเสาหินทราย และยอดเขาบ้างก็มองดูคล้ายมนุษย์ บ้างก็คล้ายรูปสัตว์ บ้างก็เหมือนฉากกั้น บ้างก็เหมือนหน่อไม้ เพราะความประหลาดทางธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อเหล่าจิตรกรจีนมาเห็นเข้า แล้วประทับใจในความงาม จึงนำไปสร้างสรรค์ในผลงานของตน

โดยมียอดเขาสูงเสียดฟ้า 3,103 ลูก ทั้งที่เป็นผาสูงชัน ยอดเขาสูง บางยอดเป็นที่ราบเรียบ ยอดเขาเหล่านี้ มีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนยอด เขาที่มีความสูงกว่า 400 เมตรขึ้นไป มีจำนวนกว่า 1,000 ลูกยอดเขาแหลมเล็กเหล่านี้ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนแผ่กระจายดั่งท้องทุ่งเสาหิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา รูปร่าง ของเสาหินทราย และยอดเขาบ้างก็มองดูคล้ายมนุษย์ บ้างก็คล้ายรูปสัตว์ บ้างก็เหมือนฉากกั้น บ้างก็เหมือนหน่อไม้ เพราะความประหลาดทางธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อเหล่าจิตรกรจีนมาเห็นเข้า แล้วประทับใจในความงาม จึงนำไปสร้างสรรค์ในผลงานของตน

โดยมียอดเขาสูงเสียดฟ้า 3,103 ลูก ทั้งที่เป็นผาสูงชัน ยอดเขาสูง บางยอดเป็นที่ราบเรียบ ยอดเขาเหล่านี้ มีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนยอด เขาที่มีความสูงกว่า 400 เมตรขึ้นไป มีจำนวนกว่า 1,000 ลูกยอดเขาแหลมเล็กเหล่านี้ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนแผ่กระจายดั่งท้องทุ่งเสาหิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา รูปร่าง ของเสาหินทราย และยอดเขาบ้างก็มองดูคล้ายมนุษย์ บ้างก็คล้ายรูปสัตว์ บ้างก็เหมือนฉากกั้น บ้างก็เหมือนหน่อไม้ เพราะความประหลาดทางธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อเหล่าจิตรกรจีนมาเห็นเข้า แล้วประทับใจในความงาม จึงนำไปสร้างสรรค์ในผลงานของตน

โดยมียอดเขาสูงเสียดฟ้า 3,103 ลูก ทั้งที่เป็นผาสูงชัน ยอดเขาสูง บางยอดเป็นที่ราบเรียบ ยอดเขาเหล่านี้ มีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนยอด เขาที่มีความสูงกว่า 400 เมตรขึ้นไป มีจำนวนกว่า 1,000 ลูกยอดเขาแหลมเล็กเหล่านี้ตั้งตระหง่านสลับซับซ้อนแผ่กระจายดั่งท้องทุ่งเสาหิน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา รูปร่าง ของเสาหินทราย และยอดเขาบ้างก็มองดูคล้ายมนุษย์ บ้างก็คล้ายรูปสัตว์ บ้างก็เหมือนฉากกั้น บ้างก็เหมือนหน่อไม้ เพราะความประหลาดทางธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อเหล่าจิตรกรจีนมาเห็นเข้า แล้วประทับใจในความงาม จึงนำไปสร้างสรรค์ในผลงานของตน

 

 

ที่มา travel.mthai.com

 
เก็บมาฝาก

ท่องเที่ยว 9 สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า
ทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมืองฮัลล์ชตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยติดอับดับโลก
มารู้จักกับ 8 มรดกโลกแห่งใหม่ที่อยู่ในเอเซียกัน
ทะเลอารัล ทะเลสาบที่กำลังสูญหาย
อาร์เมเนีย ดินแดนอารามในหุบเขา
คอสตาริกา ทะเลสวยงาม สวรรค์ของนักโต้คลื่น
ไบคาล ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก
คัปปาโดเจีย นครใต้พิภพ!
อูราล แคว้นแห่งเทือกเขา และที่สุดท้ายของโรมานอฟ
อุกกาบาตระเบิดเหนือฟ้ารัสเซีย
ดาวพุธก็มีน้ำแข็ง
กาลครั้งหนึ่ง โลกอาจเคยมีดวงจันทร์สองดวง
มหัศจรรย์ เบอร์มิวด้า มากกว่าปริศนาสามเหลี่ยม
เกาะโอกะชิมะ ภูเขาไฟซ้อนภูเขาไฟ
เจิ้งเหอ แม่ทัพเรือผู้ยิ่งใหญ่
ภาพสวยๆจากฮับเบิล
พายุสุริยะจะทำให้โลกแตกจริงเหรอ???
โลกสวยๆยามค่ำคืน
เทวรูปโบราณที่ “นาซี” พบทำมาจาก “อุกกาบาต”
ขนหินก้อนใหญ่มากมายไปสร้าง “นครวัด” ได้อย่างไร?
ดาวเบเทลจุสจะระเบิด จริงหรือ?
3 x 8 = ????????
แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิต